0
0.00 €
Sulje X

REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä:
  Corego Oy (2683401-1)
 2. Rekisterin hoitaja:
  Rekisterin yhteyshenkilönä toimii SeamChip -konseptin asiakaspalvelu (asiakaspalvelu@corego.fi)
 3. Rekisterin nimi:
  SeamChip -asiakasrekisteri
 4. Rekisterin tarkoitus:
  Rekisterin tarkoituksena on SeamChip -konseptissa mukana olevien yritysten asiakassuhteiden hoitaminen,
  markkinointi sekä palveluiden kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä kulloinkin
  konseptissa mukana olevien yritysten asiakkuuksien hoitoon ja markkinontitarkoituksiin.
  Rekisterissä voidaan käsitellä tietosisältökohdan mukaisia tietoja sekä yrityskohtaisia tietoja asiakkaan ostotapahtumista.
  Tuotetasoisia ostotietoja voidaan käsitellä myös asiakaskohtaisesti asiakkaan erikseen käyttöönottamien palveluiden tuottamiseksi.
 5. Rekisterin tietosisältö:
  Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.
  Perustiedot:
  Etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus.
  Yrityskohtaiset tiedot:
  Tuotetasoisia asiakkaaseen liitettyjä ostotietoja, mikäli asiakas on ottanut käyttöönsä palveluita, joiden tuottamiseen tietoja tarvitaan.
  Muuhun asiakkuuteen liittyvät ostot ja tilatut palvelut, kuten asiakashistoria, tietoa palveluiden käytöstä sekä tuotehistoria.
 6. Tietolähteet:
  Tietoja saadaan asiakkaan liittyessä konseptissa mukana olevien yritysten asiakasrekistereihin. Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä
  sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan käyttäjän tekemien muutosten pohjalta käyttäjän
  sisäänkirjautumisen yhteydessä sekä hänen luodessaan, muokatessaan tai poistaessaan tietojaan.
 7. Tietojen luovutus ja siirto:
  Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
  Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
  Tiedot tallennetaan sähköisesti. Ainoastaan määrätyillä Corego Oy:n ja Corego Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus
  käyttää ja ylläpitää koko asiakasrekisteriä. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana sekä salassapitovelvollisuus.
  Jokaisella konseptiin kuuluvalla yrityksellä on pääsy ainoastaan omaan asiakasrekisteriinsä. Jokaisella yrityksellä on omat yksilölliset käyttäjätunnuksensa ja salasanansa.
  Järjestelmä on salattu ja suojattu palomuurilla joka estää ulkopuolisten tahojen pääsyn järjestelmään.
 9. Tarkastus- ja kielto-oikeus:
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys SeamChipin asiakaspalvelupisteeseen.
  Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä
  markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys SeamChipin asiakaspalveluun.

 

Copyright ©2021 Corego Oy